Privacy verklaring


Privacy

Scrapdelight, gevestigd aan de van Rietlaan 16 te Linschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens

Scrapdelight
van Rietlaan 16
3461 HW Linschoten
0348-448098
www.scrapdelight.nl
KVK 72856866

Scrapdelight respecteert uw privacy en doet er alles aan om u zo prettig mogelijk, maar vooral ook zo veilig mogelijk, te laten winkelen op onze website.

Scrapdelight zal met veel zorg omgaan met de gegevens die u ons beschikbaar stelt. De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven of verkocht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scrapdelight verwerkt persoonsgegevens, doordat u als klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

Klanten hebben de mogelijkheid extra gegevens achter te laten, zoals verjaardag.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via onze customerservice, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scrapdelight verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen,
  • De klant te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • De klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • De klant de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en historie in te kunnen zien,
  • Om bestelde goederen en diensten bij de klant af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Scrapdelight neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scrapdelight) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scrapdelight bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens van een klant zolang de klant een account bij ons heeft. Zo kan de klant, zolang deze een account heeft bij Scrapdelight, bestellingen doen welke Scrapdelight kan uitleveren. Daarnaast kan de klant zijn of haar koophistorie inzien.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Scrapdelight verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Scrapdelight blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 

Met uw toestemming plaatsen wij "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een klant heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan zelf gedaan worden via “Mijn Informatie” in het persoonlijke account. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door ons bedrijf. De persoon heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit betekent dat bij ons een verzoek ingediend kan worden, om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een derde, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze customer service. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Scrapdelight zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. Scrapdelight wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scrapdelight neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via de customer service.